International Scientific Electronic Journal

Earth Bioresources and Life Quality

Founded by National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP of Ukraine) and Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture (GCHERA)

Table of Contents

Nature's Sustainable Development

L. Chekal, V. Lukjanets, D. Melnychuk
I. Gudkov
PDF
V. Kopilevych
PDF
V. Maksin, O. Yakubchak, M. Ignatovska, T. Zheltonozhska, N. Permiakova, V. Kaplunenko
PDF
S. Melnychuk, V. Morozova, L. Stepanova, S. Sysoliatin, S. Khyzhniak
PDF
T. Melnychuk, I. Maydanyuk, E. Kanarsky
PDF
D. Melnychuk, L. Kalachnyuk, G. Kalachnyuk
PDF
D. Melnychuk, S. Melnychuk
PDF
M. Moroz, V. Maksin
PDF
M. Velychko, O. Shamsutdinov, S. Nedilchenko, I. Salahor
PDF

International Standards in Agronomy and Plant Product Quality

O. Dermenko, Yu. Panchenko
PDF
S. Kalenska, J. Rakhmetov, V. Nidzelskiy, V. Mokrienko, N. Novitcka, I. Kachura
PDF
O. Klyachenko, V. Boroday, K. Balvas
PDF
K. Lopatko, M. Melnychuk, V. Trach, Y. Aftandilyants, S. Lopatko
PDF
N. Makarenko, V. Bondar, A. Mala, L. Rudnitska
PDF
M. Melnychuk
PDF
T. Stefanovska, S. Kucherovska
PDF
T. Stefanovska, E. Lewis
PDF

International Standards of Animal Husbandry and Livestock Production Safety and Quality

V. Brovarskiy, J. Brindza, S. Velichko, A. Kolesnik
PDF
L. Jones, D. Morse
PDF

Quality and Safety of Aquatic Bioresources

G. Serpunin
PDF

Biosocial Economics and Management of Sustainable Natural Resources Use

T. Balanovska, O. Gogulya, A. Troyan, Z. Boretska
PDF
A. Dibrova, O. Odosii
PDF
N. Drejerska
PDF
J. Franc-Dąbrowska
PDF
B. Gołębiewska
PDF
J. Gołębiewski
PDF
B. Klepacki, M. Szyndel, K. Kowalska, D. Olewnicki
PDF
J. Kraciuk
PDF
I. Ksenzhik
PDF
E. Szymańska
PDF
G. Van Huylenbroeck
PDF

Bioengineering and Biotechnologies

L. Aniskevych
PDF
O. Brovarets
PDF
G. Golub, V. Dubrovin, S. Kukharets, O. Marus, M. Pavlenko, V. Chuba
PDF
S. Pylypaka, T. Zakharova
PDF

Renewable Energetics

O. Bereka, S. Usenko
PDF
V. Lysenko, B. Golovinskiy, V. Reshetiuk, V. Shcherbatiuk, V. Shtepa
PDF
V. Kozyrskyi, V. Kaplun, O. Gai, A. Petrenko
PDF

Sustainable Development of Forest Management

P. Lakyda, R. Vasylyshyn, S. Zibtsev, A. Bilous, I. Lakyda
PDF
S. Popovych, A. Dzyba
PDF
S. Zibtsev, I. Mitsopoulos, G. Mallinis, B. Saglam, A. Borsuk, N. Zaimes, M. Yavuz, D. Galupa, D. Emmanouloudis, R. Uratu, R. Moisei, A. Ghulijanyan
PDF

Geodesy, Information and Telecommunication Systems in Environmental and Natural Resources' Sector

M. Biriukov, V. Borisovich, N. Triska
PDF
S. Johnson, T. Yespolov
PDF
T. Kalna-Dubinyuk, J. Kozari
PDF
A. Shelestov, S. Skakun, R. Basarab, T. Baranova
PDF
O. Tkachenko, M. Shvydenko
PDF

Environmental and Natural Resources Law

V. Budzyak, O. Budzyak
PDF
O. Rakoid
PDF
V. Semochkin, V. Radionov
PDF
R. Tykhenko
PDF
V. Yermolenko
PDF

Modern Methods of Diagnosis of Production Quality and Safety in a Field of Veterinary Medicine and Phytomedicine

V. Makarov, V. Grubyy, V. Nedosekov
PDF